Kursy językowe

 • języki: niemiecki, angielski, włoski, szwedzki, polski dla obcokrajowców
 • poziomy: od podstawowego A1 do zaawansowanego C1
 • małe grupy (3-6 osób) dobierane pod względem poziomu językowego i wieku kursantów
 • poziom kursanta określamy podczas spotkania organizacyjnego, na podstawie testu i krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej
 • pracują u nas tylko na stałe zatrudnieni wykwalifikowani nauczyciele posiadający doświadczenie w nauczaniu oraz pasję do języka
 • zajęcia trwają od października do czerwca (9 miesięcy), odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 lub 90 minut
 • pierwsza lekcja jest darmowa i niezobowiązująca, żeby kursant mógł podjąć decyzję, czy chce się uczyć właśnie u nas
 • każdy kurs realizowany jest na podstawie wybranego przez lektora sprawdzonego podręcznika wraz z ćwiczeniami uzupełnianego licznymi materiałami dodatkowymi
 • umiejętności rozwijane podczas zajęć: mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, gramatyka
 • na początku każdych zajęć sprawdzana jest wiedza nabyta na poprzednich zajęciach, a na koniec każdej lekcji kursanci otrzymują zadania do samodzielnego wykonania w domu
 • w razie nieobecności kursant otrzymuje cały materiał zrealizowany na zajęciach drogą mailową, żeby zawsze mógł być na bieżąco
 • jako jedyni oferujemy nieoprocentowane raty (2, 5 lub 9)
 • w cenę kursu wliczona jest opieka metodyczna drogą elektroniczną, ksero, ciepłe i zimne napoje dla każdego, a także serdeczna i bezstresowa atmosfera :)

Kurs dla dorosłych

Kurs ten skierowany jest do licealistów i osób dorosłych w każdym wieku. Na taki kurs może zapisać się każdy, kto chce osiągnąć wyższy poziom w posługiwaniu się językiem obcym, nadrobić zaległości lub rozpocząć naukę od podstaw z powodów prywatnych, zawodowych lub dla własnej satysfakcji. Niewielkie grupy, dobierane zarówno pod względem poziomu językowego, jak i wieku kursantów, sprzyjają komfortowej i efektywnej nauce, a miła atmosfera i doświadczni nauczyciele sprawiają, że nauka naprawdę może być przyjemna.

Kurs dla młodzieży

Kurs ten przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności językowe. W kursie mogą uczestniczyć zarówno uczniowie, którzy mają kłopoty w opanowaniu materiału przekazywanego w szkole, jak i tacy, którzy chcą uczyć się szybciej i więcej niż na zajęciach szkolnych. Kursanci są dzieleni na grupy na podstawie testu oraz krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej, dzięki czemu w danej grupie znajdą się osoby na podobnym poziomie językowym.

Kurs gimnazjalny

Kurs skierowany jest do uczniów gimnazjum przystępujących do egzaminu gimnazjalnego z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin ten zdawany jest w formie pisemnej, stąd też główny nacisk kładziony jest na umiejętności, które weryfikują następujące zadania egzaminacyjne: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych (poziom podstawowy), znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna - krótki tekst użytkowy (poziom rozszerzony). Kurs realizowany jest na podstawie wybranego przez lektora repetytorium gimnazjalnego, przykładowych testów gimnazjalnych oraz licznych materiałów dodatkowych.

Kurs maturalny

Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do matury z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w zakresie pisemnym i ustnym. Kursanci realizują 14 zagadnień tematycznych z wybranego wspólnie z lektorem repetytorium maturalnego oraz wykonują zadania maturalne na przykładowych arkuszach maturalnych według standardów wytyczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). W trakcie kursu trenowane są podstawowe umiejętności językowe, na których bazuje egzamin maturalny: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, redagowanie prostych tekstów użytkowych (krótka i dłuższa wypowiedź pisemna), stosowanie i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, rozmowa na podstawie materiału stymulującego. W cenie kursu uczniowie otrzymują dodatkową pomoc drogą elektroniczną.

Certyfikat

Kurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych chcących uzyskać certyfikat językowy. Certyfikaty potwierdzają umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie samodzielności, są uznawane na całym świecie, a także akceptowane przez pracodawców oraz instytucje edukacyjne w wielu krajach jako poświadczenie kwalifikacji językowych. W trakcie trwania kursu ćwiczone są cztery umiejętności językowe, na których bazują zadania egzaminacyjne: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna, wypowiedź ustna. Zajęcia realizowane są w oparciu o zaproponowane przez lektora repetytorium, przykładowe zadania egzaminacyjne z lat poprzednich oraz liczne materiały dodatkowe. W czasie kursu przerabianych jest ok. 20 zestawów z egzaminu na certyfikat. Kursanci otrzymują również dużo zadań do samodzielnego wykonania w domu. W cenie kursu zapewniamy kursantom dodatkową pomoc drogą elektroniczną. Po skończonym kursie, kursant powinien we własnym zakresie zapisać się na egzamin w Goethe Institut. Lista dostępnych ośrodków egzaminacyjnych w Polsce: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/ort/de20464.htm.

Kursy dla firm

Kursy dla firm organizowane są zarówno w siedzibie naszej szkoły jak i w miejscu wskazanym przez Klienta. Ich program, czas trwania, godziny zajęć i cena ustalane są indywidualnie z Klientem.

Zajęcia indywidualne/Korepetycje

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak i osób dorosłych, które zdecydowanie wolą uczyć się indywidualne niż w grupie. Program, godziny zajęć, ich częstotliwość i długość dostosowane są do życzeń Kursanta. Podczas zajęć indywidualnych uczniowie otrzymują fachową pomoc odnośnie materiału realizowanego na bieżąco w szkole (prace domowe, wypracowania, wyjaśnianie trudnych zagadnień gramatycznych, utrwalanie słownictwa poprzez dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne), mającą na celu uzyskanie lepszych ocen. Zajęcia indywidualne skierowane są również do osób dorosłych, które chcą rozpocząć lub kontynuować naukę języka ze względów zawodowych (kontakty z zagranicznymi kontrahentami), z powodu planowanego prywatnego lub służbowego wyjazdu za granicę lub dla własnej satysfakcji.

native speaker - konsultacje

Możliwe są konsultacje językowe z native speakerem. Konsultacje takie odbywają się jednak jedynie telefonicznie (z biura CJ UMLAUT), lub online poprzez czat. Mogą Państwo zostawić u nas również listę pytań, wątpliwości dotyczących jeżyka obcego lub całe teksty do korekty.